Kedvezményezett neve: GRATIS Közlekedési Kft.
A projekt címe: Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a GRATIS Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 14.074.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt egyik fő célja a rugalmas foglalkoztatás (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmas munkaszervezés) elterjesztése. Ennek érdekében a munkáltatók számára fejlesztés indokolt, mely magában foglalja a munkáltató előzetes átvilágítását, átalakítási, szervezetfejlesztési javaslatokat és azok végrehajtásához kapcsolódó tanácsadást, képzést, a rugalmas foglalkoztatási formák és munkaszervezési módok, új pozíciók bevezetését, új eszközök beszerzését, valamint az ehhez kapcsolódó költségek ellentételezését is.

A projekt során a cég vállalta, hogy 15 fő munkavállalójából 14 fő a projektbe bevonásra kerül. Részt vesz a rugalmas foglalkoztatás elterjesztéséhez kapcsolódó műhelymunkában és képzéseken, és munkaköre rugalmasításra kerül, ezzel egyidejűleg a változás munkaügyi dokumentumaiba is bevezetésre kerül.

A projektben meghatározott munkaköri, szervezeti változások végrehajtásához kapcsolódó tanácsadói szakértői munka támogató megvalósítása a munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez, munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek területén. A projekt során megvalósult rugalmas foglalkoztatást támogató tanácsadói, szakértői területek az alábbiak voltak: -Szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása a rugalmas foglalkoztatás bevezetéséhez kapcsolódóan; -HR dokumentumok kialakítása, átalakítása; -HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás a távelérés lehetőségeinek elemzése, rendszerének kialakítás; -Munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás.

A projekt során megvalósultak a rugalmas foglalkoztatást támogató vezetői és munkavállalói képzések és műhelymunkák, melyeknek célja a projektben résztvevő és a projekt által érintett vezetők és munkavállalók felkészítése, szemléletformálása a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetéséhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztéséhez. Felkészítés a munka és a magánélet összehangolását lehetővé tevő rugalmas foglalkoztatási formák vállalati bevezetésére, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelésére, valamint a munkavállalók és vezetők alkalmazkodóképességének növelése érdekében. Cél a vállalkozás alkalmazkodásának segítése, a rugalmas munkaerő-piac és a családbarát munkahelyi gyakorlatok és szolgáltatások kialakításának támogatása

A mentor a projekt teljes időtartama alatt segítette a fejlesztési folyamatot a rugalmas foglalkoztatás bevezetését, a változások követését.

A projekt keretében a szükséges és elengedhetetlen rugalmas foglalkoztatás kialakításához kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése megtörtént, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt szakmai tevékenységének ellátásához a projekt céljának eléréséhez.

A beszerzett eszközök újak, rendelkeznek CE minősítéssel, megfelelnek a vonatkozó Európai Uniós szabályoknak és irányelveknek, az eszközök és berendezések beszerzéséhez a legkorszerűbb elérhető technológiát választottuk.

A projekt során a horizontális szempontokat, azaz az esélyegyenlőségre és a környezeti fenntarthatóságra, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó iránymutatásokat betartottuk.

A projekt kezdési dátuma: 2017.07.01.

A projekt befejezési dátuma: 2018.03.31.

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.2-16-2016-00227